Tag Archives: סוציולוגיה

ה"מם" (meme) – וירוס מחשבתי בתרבות

בשביל להסביר את הנושא, אני אצא משלוש הנחות יסוד בסיסיות: 1. יצורים ביולוגיים בכל צורה שהיא מיישמים את התוכנית הכי בסיסית שלהם – שמירת הגזע. 2. שמירת הגזע מתבצעת על …

Read More »

Powered by moviekillers.com