Tag Archives: יונג

כך המופנמים לומדים את העולם החיצוני

אני ממשיך לחקור את הנושא ולפני שאני אפרסם את המאמר המורחב הבא בנושא, אני אציין כמה נקודות חשובות המייחדות כל אחד משני הטיפוסים האלו. אדם מופנם מרגיש משוחרר בעולם החיצוני, …

Read More »

הכירו את הטיפוס המופנם והמוחצן

מופנמים ומוחצנים או בשמם המקצועי יותר אינטרוברטים ואקסטרוברטים, כפי שקרא להם קרל גוסטב יונג, אלו שני טיפוסי אישיות עם מאפייינים מנוגדים. כל אדם נמצא היכנשהו על הסקאלה בין המופנמות למוחצנות. …

Read More »

להיות מופנם בעולם של מוחצנים

מחקרים מראים שבין שליש לרבע מכלל האנשים, הינם מופנמים. העולם שלנו והחברה המערבית בפרט (בניגוד למזרח הרחוק), מעודדים מוחצנות. אנשים מופנמים נתפסים לעיתים כחריגה מהנורמות והמוחצנים מנסים לשנותם ולעודד בהם …

Read More »

Powered by moviekillers.com